Chceme pracovat

pusťte mříže z hlavy...

Cílem projektu je zlepšit situaci osob se záznamem v rejstříku trestů na pracovním trhu. V případě, kdy její příslušníci uspějí v hustém sítu pracovních nabídek, které jsou často a priori diskriminační svými požadavky na „čistý trestní rejstřík“, a získají zaměstnání, musejí přečkat ještě dva měsíce do první výplaty.
A to vše za malého zájmu odborné a i široké veřejnosti.

638 dní projektu
75 klientů
180 proškolených osob
5 členů týmu

Chceme změnu legislativního systému Projekt Chceme pracovat cílí na zlepšení postavení osob se záznamem v rejstříku trestů na trhu práce. Jedním z cílů projektu je změna legislativního stavu, kdy chceme docílit odstranění bariéry spočívající v požadování rejstříku trestů u pozic, pro které to zákon nevyžaduje. Tyto neoprávněné požadavky porušují zásady rovného zacházení v přístupu k zaměstnání a mohou vést k recidivě trestné činnosti, která je v ČR skoro 50%.

Projekt dále obsahuje aktivity, jejichž cílem je informovat a naučit širokou veřejnost, samozřejmě včetně všech osob, kterých se to dotýká, svá práva a efektivní možnost obrany pokud se setkají s nutností předkládat rejstřík trestů, v případech, kdy to nevyžaduje zákon. S tímto cílem také souvisí naše snaha vůbec odbourat neoprávněné požadavky na výpis z rejstříku trestů a to napříč společností. Budeme zároveň školit odborné pracovníky, kteří přicházejí do styku s osobami se záznamem v rejstříku trestů a to odborné pracovníky Vězeňské služby a Probační a mediační služby. V rámci řešení projektu se budeme setkávat se zástupci státní správy odpovědnými v tomto poli: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministr pro lidská práva a rovné příležitosti, Veřejná ochránkyně práv, Státní úřad inspekce práce.

Právní poradna

Nezaměstnanost osob se záznamem v rejstříku trestů – statistika

Nezaměstnanost osob se záznamem v rejstříku trestů – statistika

Při práci na projektových aktivitách jsme nasbírali ekonomické a statistické údaje ohledně věznění osob a jejich následný vstup na trh práce. Rádi bychom se o ně s Vámi podělili. Státní rozpočet: Jeden měsíc věznění jedné osoby stojí cca 40.000 Kč. Spoluúčast odsouzeného je dle našich právních předpisů max. 1.500 Kč měsíčně. Dobytnost náhrady výkonu trestu je dle informací z Ministerstva spravedlnosti pouhá 2 %. Zobrazit více

fishing-rope

Existuje právo diskriminovat?

V praxi jsme se opakovaně setkali s názorem, že zaměstnavatel má právo diskriminovat uchazeče o zaměstnání z důvodů, které nejsou jako diskriminační důvody uvedené v antidiskriminačním zákoně (zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů). Zobrazit více

Aktuality

Kontakty

Spolupracujeme

Český helsinský výbor ICOS Český Krumlov, o.p.s.